knjigovodstvene usluge

U okviru poslova koje obavljamo, na način koji zadovoljava naše klijente, su poslovi:

 • Vođenje  glavne knjige i pomoćnih analitičkih evidencija (Analitika kupaca i dobavljača).
 • Izrada kalkulacija robe,evidentiranje promena u magacinskom i robnom poslovanju.
 • Obračun zarada  i izrada prateće dokumentacije za isplatu zarada ( Obrazci OPJ,OD) kao i priprema virmana za plaćanje pripadajućih poreza i doprinosa.
 • Izrada obrazca M-4 radi upisa staža zaposlenima.
 • Porez na dodatnu vrednost-kontrola ulaznih računa,obračun PDV-a,vođenje propisane evidencija PDV (Knjiga ulaznih i izlaznih faktura)
 • Evidencija i obračun amortizacije za osnovna sredstva,( knjigovodstvena i amortizacija za izradu poreskog bilanasa.)
 • Izrada godišnjeg računa preduzeća (Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički aneks)
 • Izrada Poreskog bilansa, poreska prijava poreza na dobit, pojedinačna poreska prijava.
 • Analiza poslovanja i obračun rezultata po zahtevu klijenta.
 • Upozoravanje na računovodstvene nepravilnosti, čime obezbeđujemo organizovano i pravilno vođenje poslovnih knjiga.

OSTALE DELATNOSTI:

Osnivanje preduzeća ili radnje koja obuhvata:

 • Podnošenje zahteva za osnivanje i preuzimanje rešenja iz APR-a, PIB-a, izrada pečata i otvaranje tekućeg računa.
Copyright © Kjnigovodstvena agencija Satus Novi Beograd